INFORMATYKA

Materiał do folderu lub pocztówki o szkole - POBIERZ

Zadania - funkcje statystyczne i matematyczne - POBIERZ

Wykresy - POBIERZ

Powtórzenie - POBIERZ

Sprawdzian wiadomości - POBIERZ

Poprawa sprawdzianu Excel - POBIERZ

Baza danych ćwiczenia - POBIERZ