INFORMATYKA

Elementy składowe strony www:

 1. strona główna (Index) + 3 podstrony (dowolne nazewnictwo)

 2. tło strony

 3. kolor odsyłaczy

 4. formatowanie tekstu

 5. kreska pozioma

 6. lista numerowana lub wypunktowana

 7. wstawianie obrazów

 8. hiperłącza

 9. tabela

 10. galeria fotografii (ramki pływające)

 11. ankieta

 12. podkład dźwiękowy

 13. pliki wideo

 14. estetyka i czytelność strony

 15. zgodność z tematem