Dziś jest r.

baner


Informacja o wynikach postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r.
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:26

Informacja o wynikach postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r. w działaniu projektu Moja Szansa 2014

Wyniki postępowania

Zmieniony ( Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:36 )
 
Ogłoszenie o wyborze wypoczynku dla dzieci dysfunkcyjnych
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:09
Ogłoszenie o Wynikach postępowania
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie wypoczynku letniego dla grupy 12 dzieci i młodzieży, z terenu gminy Wolbórz, z rodzin dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem programu profilaktyki i socjoterapii.

Ogłoszenie Wyników

Zmieniony ( Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:23 )
 
Informacja o wszczęciu postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r.
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 27 Maj 2014 15:28

Informujemy , iż zostało wszczęte postępowanie, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu projektu systemowego " Moja Szansa 2014",
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji, w szczególności:
- warsztaty indywidualne i grupowe z psychologiem,
- warsztaty rodzinne,
- warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym,
- kurs komputerowy.          

Informacja o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz zamówienia

Zmieniony ( Wtorek, 27 Maj 2014 21:03 )
 
Zamówienie na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 27 Maj 2014 14:10
Zamówienie na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z uwzględnieniem programu profilaktyki uzależnień i socjoterapii.
Zmieniony ( Wtorek, 27 Maj 2014 21:03 )
 
Podpisanie kontraktów socjalnych
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 05 Maj 2014 12:21

Podpisanie kontraktów socjalnych

W dniu 28 kwietnia 2014r. zostały podpisane „kontrakty socjalne” z 13 uczestnikami projektu „Moja szansa” tj. 7 K i 6 M. Kontrakty te są umową pomiędzy pracownikiem socjalnym, a uczestnikiem projektu.

W ramach realizacji postanowień kontraktu socjalnego będą stosowane i finansowane zestawy instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mające doprowadzić do przywrócenia osób bezrobotnych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.
Zmieniony ( Poniedziałek, 05 Maj 2014 13:20 )
 
Zaproszenie na rekrutacje "Moja Szansa" 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 24 Marzec 2014 16:49
ZAPROSZENIE NA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MOJA SZANSA”, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIU 31.03.2014r
Zmieniony ( Poniedziałek, 05 Maj 2014 12:27 )
 
„WSPÓLNE KOLĘDOWANIE”

W dniu 18 grudnia 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wolborzu odbyło się spotkanie wigilijne dla osób i dzieci niepełnosprawnych, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu. Na spotkanie zostało zaproszonych 45 dzieci  i  29 rodziców.

Więcej…
 
Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla świadczeniobiorców MOPS w Wolborzu.

Załącznik.


Informacja o wyniku postępowania.

 
Kurs kosmetyczny
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 12.11.2013r do 27.11.2013r odbywał się kurs „ Kosmetyczny”. Zajęcia odbywały się w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 16/18. Udział w nim wzięła 1 osoba, kurs obejmował 60 godzin zajęć.


Tematyka kursu to m.in.


 • specyfika pracy w gabinecie kosmetycznym,

 • budowa, funkcje i choroby skóry,

 • wizaż, makijaż,

 • manicure, pedicure z pomalowaniem,

 • pielęgnacja twarzy,

 • pielęgnacja dłoni.

Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:51 )
 
Kurs magazyniera i kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 14.10.2013r do 18.11.2013r odbywał się kurs „Magazyniera i kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego ”. Sam kurs magazyniera skierowany był do 3 uczestniczek w wymiarze 80 godzin a kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego do 1 uczestnika w wymiarze 80 godzin + 60 godzin. Zajęcia odbywały się w Tomaszowie Maz. przy ul. Barlickiego 4.


Tematyka kursu to m.in.


 • przepisy bhp i p. poż w magazynie – hurtowni,

 • odbiór towarów,

 • zasady poprawnego przechowywania towarów,

 • obsługa programu Subiekt do prowadzenia gospodarki magazynowej,

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,

 • budowa wózków,

 • praktyczna nauka jazdy.


Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:51 )
 
Kurs „Obsługa maszyn CNC z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie”
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 14.10.2013r do 22.10.2013r odbywał się kurs pt. „ Obsługa maszyn CNC z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie”. Zajęcia odbywały się w Łodzi, przy ul. Piłsudskiego 141/143. Skierowany był do 1 uczestnika i obejmował 50 godzin.


Tematyka kursu to m.in:


 • ogólne przepisy BHP dla danego stanowiska pracy,

 • podstawy i tworzenie programów obróbczych dla elementów frezowanych/tłoczonych,

 • zapoznanie się z budową, zasadą działania i obsługą frezarki/tokarki sterowanej numerycznie,

 • poznanie możliwości oprogramowania rodziny Siemens PLM Software – NX CAM.

Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:51 )
 
Kurs „kucharz małej gastronomii”
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 07.10.2013r do 25.10.2013r odbywał się kurs pt. „Kucharz małej gastronomii”. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Tomaszowie Maz., przy ul. Barlickiego 4 a zajęcia praktyczne również w Tomaszowie Maz., przy ul. PCK 2/4. Kurs skierowany był to 3 uczestniczek, i obejmował 120 godzin.


Tematyka kursu to m.in.:


 • zapoznanie się z przepisami BHP oraz minimum sanitarnego w gastronomii,

 • praktyczne wskazówki dotyczące receptur potraw, ich kalkulacji oraz zestawienia kosztów,

 • aranżacje potraw na stołach i sposoby ich ekspozycji,

 • wykształcenie umiejętności sporządzania potraw i sposobów ich podawania,

 • nabycie umiejętności stosowania zasady bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.


Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:50 )
 
Kurs „Pracownik biurowy”
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 07.10.2013r do 17.10.2013r odbywał się kurs pt. „ Pracownik biurowy”. Zajęcia odbywały się w Tomaszowie Maz., przy ul. Prez. I. Mościckiego 44 lok. 5. Kurs obejmował 70 godzin, uczestniczyła w nim jedna osoba.


Tematyka kursu to m.in.:


 • organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – przyjmowanie i obsługiwanie interesantów,

 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z ogólną działalnością jednostki,

 • zapewnienie przepływu informacji i dokumentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji,

 • redagowanie korespondencji biurowej w języku polskim,

 • stosowanie przepisów prawa w pracy zawodowej,

 • przechowywanie i archiwizowanie informacji,

 • obsługa urządzeń biurowych.

Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:51 )
 
Kurs „Monter systemów dociepleń termicznych obiektów budowlanych”
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 01.10.2013r do 10.10.2013r odbywał się kurs pt. „ Monter systemów dociepleń termicznych obiektów budowlanych”. Zajęcia odbywały się na terenie powiatu tomaszowskiego. Skierowany był do 1 uczestnika i obejmował 60 godzin.


 

Tematyka kursu to m.in.:


 • ocena efektywności termomodernizacji,

 • wymogi audytu energetycznego,

 • nowoczesne materiały i systemy termoizolacji zewnętrznej/wewnętrznej,

 • montaż rusztowań do zewnętrznych prac dociepleniowych,

 • materiały i technologia dociepleń metodą BSO,

 • techniki wykonywania elewacji cienkowarstwowych.

Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 16:01 )
 
Kurs obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera

W okresie od 30.09.2013r do 04.10.2013r odbył się kurs "Obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera", w którym uczestniczyły 2 Beneficjentki Ostateczne projektu "Moja szansa". Kurs w wymiarze 40 godzin odbywał się w Moszczenicy przy ul. Dworcowej 16 a.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usług:

Więcej…
 
Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2013 r.

Załącznik.

 
Zajęcia z trenerem pracy/doradcą zawodowym

W dniach 19, 20, 21 i 23  sierpnia  2013r  odbyły  się zajęcia grupowe  z trenerem pracy / doradcą zawodowym.  Zajęcia  w wymiarze 30 godzin skierowane były do 13 Beneficjentów Ostatecznych projektu tj. 10 kobiet i 3 mężczyzn.

Więcej…
 
Sprawozdanie z wycieczki do Warszawy

W dniach 02-03 sierpnia 2013 roku – 26 osób, w tym  Beneficjenci  Ostateczni projektu "Moja szansa" wraz z rodzinami i 3 opiekunami z MOPS  uczestniczyli w  wycieczce do Warszawy. Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi rodzinnych, integracja całych rodzin.

Więcej…
 
Informacja o realizowanych szkoleniach – Trening kompetencji życiowych

W dniach 18,19,22,23,24 lipca 2013r  odbyły  się zajęcia  socjalizujące w ramach tzw. „Treningu kompetencji życiowych”. Zajęcia grupowe  w wymiarze 40 godzin skierowane były do 13 Beneficjentów Ostatecznych projektu tj. 10 kobiet i 3 mężczyzn. Odbywały się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Wolborzu, przy ul. Sportowej 7.

Więcej…
 
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że w dniu 01 lipca 2013r.  zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość  nie przekracza  kwoty 14 000 euro  na realizację  wycieczki integracyjnej  do Warszawy dla 13 uczestników projektu i ich rodzin oraz 2 opiekunów z MOPS.
 
Komputer na co dzień – praktyczny kurs komputerowy

W okresie od 28 czerwca 2013 r. do 08 lipca 2013 r. -  13 (10K, 3M)  Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego „Moja szansa” uczestniczyło w  szkoleniu z zakresu praktycznej obsługi komputera. 

 

Więcej…
 
Trening kompetencji społecznych „Uwierz w siebie”

W okresie od 17 czerwca 2013r do 27 czerwca 2013r odbyło się   pierwsze szkolenie pt. Trening kompetencji społecznych "Uwierz w siebie" w wymiarze 40 godzin edukacyjnych. Zajęcia  odbywały się w budynku MOPS w Wolborzu, przy ul. Sportowej 7. Skierowane były do 13 Beneficjentów Ostatecznych projektu. Zajęcia prowadzone były przez psychologa.

Więcej…
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację szkoleń:

Więcej…
 
Podpisanie Aneksu do Umowy Ramowej na 2013 r.

W dniu 16 maja 2013 r.  został podpisany Aneks do Umowy Ramowej na 2013r pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi - Instytucją Pośredniczącą II stopnia  a Gminą Wolbórz w sprawie realizacji  projektu systemowego "Moja szansa".

Więcej…
 
PODPISANIE KONTRAKTÓW SOCJALNYCH
W dniu 30 kwietnia 2013r. zostały podpisane z 13 uczestnikami projektu „kontrakty socjalne”, które są umową pomiędzy pracownikiem socjalnym, a uczestnikiem projektu.
Więcej…
 
Podpisanie Porozumienia pomiędzy PUP w Piotrkowie Trybunalskim, a MOPS w Wolborzu

W dniu 08 kwietnia  2013 r.  zostało zawarte pisemne "Porozumienie" pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolborzu.

Więcej…
 
Rekrutacja do projektu systemowego "Moja szansa" - 2013r

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLBORZU ZAPRASZA NA

REKRUTACJĘ DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO
"MOJA SZANSA", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
26.03.2013 r. o GODZ. 10.00 w MOPS

Więcej…
 
Spełniły się mikołajowe sny dzieciom z gminy Wolbórz

Po raz trzeci Święty Mikołaj niczym z Laponii przywiózł wymarzone prezenty naszym dzieciom. Dzieci swoje  marzenia opisały w listach i wysłały do Świętego Mikołaja. Prosiły w nich o gitarę,  rower, zabawki, gry itp.  Pomocnikiem Św. Mikołaja w tym przedsięwzięciu była Firma NORMBUD z Warszawy.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2