Dziś jest r.

baner


Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r.
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 29 Październik 2015 15:29

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r. 

 

Zmieniony ( Czwartek, 29 Październik 2015 15:44 )
Więcej…
 
Magazynier z obsługą wózka widłowego - 2015
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 18 Wrzesień 2015 11:53

„Magazynier z obsługą wózka widłowego”

W okresie od 04.05.2015r. do 27.05.2015r. odbyło się szkolenie pod nazwą: „Magazynier z obsługą wózka widłowego”. Uczestniczyły w nim 4 osoby, w tym 1 kobieta i 3 mężczyzn. Szkolenie obejmowało 70 godzin teoretycznych i 40 godzin praktycznych i było zakończone egzaminem państwowym.


Zmieniony ( Piątek, 18 Wrzesień 2015 11:55 )
Więcej…
 
Kurs z obsługi kasy fiskalnej - 2015
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 18 Wrzesień 2015 11:50

 „Kurs z obsługi kasy fiskalnej, wag elektronicznych, terminali płatniczych i metkownic”

 W okresie od 5 do 14 maja 2015 roku odbył się „Kurs z obsługi kasy fiskalnej, wag elektronicznych, terminali płatniczych i metkownic” w którym uczestniczyły 2 kobiety. Na potrzeby przeprowadzenia kursu przewidziano 10 godzin teoretycznych i 50 godzin praktycznych.

 
Zmieniony ( Piątek, 18 Wrzesień 2015 12:01 )
Więcej…
 
Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 2015
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 18 Wrzesień 2015 11:45

 „Spawanie łukowe elektrodą otuloną" w 2015r

W okresie od 6 maja do 30 czerwca 2015 roku, w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi – OKZ nr 1, odbył się kurs p.t.: „Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda 111. Metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika”. W szkoleniau brał udział jeden mężczyzna. Kurs obejmował 54 godziny teoretyczne, 160 godzin praktycznych oraz 6 godzin przewidzianych na potrzeby przeprowadzenia egzaminu końcowego.

Zmieniony ( Piątek, 18 Wrzesień 2015 11:56 )
Więcej…
 
Ogloszenie wrzesien 2015
Wpisany przez grabskit   
Środa, 02 Wrzesień 2015 09:07
Osoby pobierające zasiłek rodzinny z dodatkami w bieżącym okresie zasiłkowym zobowiązane są potwierdzić do 10 września 2015r. fakt kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w bieżącym roku szkolnym. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wstrzymana zostanie wypłata świadczeń od września 2015r.
Zmieniony ( Środa, 02 Wrzesień 2015 09:11 )
 
Ogloszenie okres zasilkowy 2015/2016
Wpisany przez grabskit   
Środa, 02 Wrzesień 2015 09:05
Od 1.09.2015r. przyjmowane są wnioski  o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy 2015/2016. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę za 2014r. (z uwzględnieniem bieżącej weryfikacji) nie może przekroczyć 674zł. lub 764zł w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Zmieniony ( Środa, 02 Wrzesień 2015 09:11 )
 
Indywidualne spotkania z psychologiem
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 27 Lipiec 2015 17:28

Indywidualne spotkania z psychologiem

W dniach 17.03.2015r i 19.03.2015r. odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem, w których wzięło udział 7 Beneficjentów projektu „Moja szansa” , w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn. Zajęcia odbyły się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu, ul. Sportowa 7 w wymiarze 14 godzin, w tym po 2 godziny dla każdego Uczestnika. Do głównych celów spotkań indywidualnych należało motywowanie do zmiany własnych przekonań i budowanie wiary we własne siły.

 
Grupowe spotkania z psychologiem
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 27 Lipiec 2015 17:27

Grupowe spotkania z psychologiem

W terminie 18.03.2015r do 31.03.2015r. odbyły się grupowe warsztaty z psychologiem , w których wzięło udział 7 Beneficjentów projektu „Moja szansa” w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn. Zajęcia odbyły się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu, ul. Sportowa 7 w wymiarze 35 godzin. Do głównych celów warsztatów grupowych należało ukierunkowanie Uczestników projektu na zwiększenie samoświadomości i zachęcenie ich do rozwoju osobistego.


Zmieniony ( Piątek, 18 Wrzesień 2015 11:58 )
Więcej…
 
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 27 Lipiec 2015 17:26

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

W dniach 01 i 02.04.2015r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu przy ulicy Sportowej 7 odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w których udział wzięło 7 Beneficjentów projektu „Moja szansa”, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn. Zajęcia odbyły się w wymiarze 14 godzin dydaktycznych, w tym po 2 godziny dla każdego Uczestnika. Zajęcia indywidualne pozwoliły Uczestnikom na sprecyzowanie swoich potrzeb szkoleniowych i ukierunkowały ich dalszy rozwój zawodowy.

 
Grupowe spotkania z doradcą zawodowym
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 27 Lipiec 2015 17:25

Grupowe spotkania z doradcą zawodowym

W ramach realizacji projektu „Moja szansa” od dnia 20.03.2015r. do 15.04.2015r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu ul. Sportowa 7 przeprowadzono 4 spotkania z doradcą zawodowym. W zajęciach, na które składały się łącznie 24 godziny szkoleniowe wzięło udział 7 Beneficjentów projektu, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn. Uczestnicy zdobywali wiedzę m.in. z zakresu podnoszenia kwalifikacji, technik poszukiwania pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.


Zmieniony ( Piątek, 18 Wrzesień 2015 11:57 )
Więcej…
 
Ogłoszenie - organizacja szkoleń zawodowych
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 27 Lipiec 2015 17:20

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację szkoleń zawodowych:

 

a) „Magazynier z obsługą wózka widłowego”,

b) Kurs z „Obsługi kasy fiskalnej, wag elektronicznych, terminali płatniczych i metkownic,

c) kurs spawania tj. łukowe spawanie elektrodą otuloną – metoda 111.

W terminie do złożenia ofert wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia tj. do dnia 29 kwietnia 2015r, do godz. 9.00 wpłynęła wyłącznie jedna oferta od firmy Centrum Progres w Koluszkach. Oferta została przygotowana prawidłowo, spełniła wszystkie warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia i została przyjęta do realizacji.


 
Zakończenie projektu „MOJA SZANSA” w 2015r
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Lipiec 2015 16:07

 Zakończenie projektu systemowego Moja Szansa” w 2015r

W dniu 30.06.2015r. odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji projektu systemowego „Moja szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni projektu a także Kierownik oraz kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Zastępca Burmistrza Wolborza Pani Barbara Goworek.

Zmieniony ( Poniedziałek, 27 Lipiec 2015 06:20 )
Więcej…
 
ogłoszenie wynikow postepowania 26.06.2015r
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 26 Czerwiec 2015 08:43

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje że zakończono postępowanie o udzielenie

 zamówienia publicznego na zorganizowanie wypoczynku letniego dla grupy 12 dzieci z terenu gminy Wolbórz z rodzin dysfunkcyjnych.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Progres.

Pobierz dokument źródłowy...

 
Informacja - wypoczynek letni 2015
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 16 Czerwiec 2015 11:02

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego 2015.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wolborzu informuje, iż zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem programu profilaktyki uzależnień i socjoterapii.

Informacja..

Opis przedmiotu zamówienia..

Formularz ofertowy..

 
Informacja PCPR w Piotrkowie tryb.
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 11 Czerwiec 2015 13:07
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00. Można zapisywać się również telefonicznie:
Psycholog 44 732-32-21
Radca Prawny 44 732-31-64 (83)
 
Sprawozdanie z wycieczki 2015
Wpisany przez grabskit   
Sobota, 30 Maj 2015 09:21

Sprawozdanie z wycieczki w Góry Świętokrzyskie

W dniach 22-24 maja 2015 odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie, w której uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni Projektu „Moja Szansa” wraz z rodzinami i 3 opiekunami z MOPS, łącznie 21 osób. Wycieczka miała na celu wzmocnienie więzi rodzinnych oraz integrację rodzin.

Zmieniony ( Poniedziałek, 01 Czerwiec 2015 12:33 )
Więcej…
 
Informacja o wszczęciu postępowania postępowania dot. usług szkol. w 2015r
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Kwiecień 2015 17:23

Informacja o wszczęciu postępowania postępowania dot. usług szkol. w 2015r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie Przekracza kwoty 30 000 euro na realizację szkoleń:

a) Magazynier z obsługą wózka widłowego,

b) Kurs obsługi kasy fiskalnej, wag elektronicznych, terminali płatniczych i metkownic.

c) Kurs spawania tj, łukowe spawanie elektrodą otuloną - metoda 111.

Informacja o wszczęciu postępowania.

Opis przedmiotu zamówienia.

Oferta wykonawcy.

Zmieniony ( Poniedziałek, 20 Kwiecień 2015 17:36 )
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. Programu Opiekuńczo Wychowawczego w 2015r
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 20 Marzec 2015 13:33
Informujemy, że w wyniku zakończenia prowadzonego postępowania w sprawie realizacji programów opiekuńczo-wychowawczych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wolbórz w 2015 roku zostały wybrane dwie oferty: ze Szkoły Podstawowej w Komornikach, pt.: „Bajkowy świat” oraz ze Szkoły Podstawowej w Wolborzu, pt.: „Wiosenne przebudzenie”.
 
Informacje dot. Karty Dużej Rodziny
Wpisany przez grabskit   
Środa, 18 Marzec 2015 11:34

ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Informacja na temat zasad przyznawania Karty Dużej Rodziny  [.....]

Zmieniony ( Środa, 18 Marzec 2015 11:41 )
Więcej…
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. usług szkol. w 2015r
Wpisany przez grabskit   
Środa, 11 Marzec 2015 13:07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie Przekracza kwoty 30 000 euro na realizację szkoleń:
a) warsztaty indywidualne i grupowe z psychologiem,
b) warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym.

W terminie do złożenia ofert wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia tj. do dnia 9 marca 2015r, do godz. 12.00 wpłynęła jedna oferta od firmy Centrum Progres w Koluszkach. Oferta została przygotowana prawidłowo, spełniła wszystkie warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia i została przyjęta do realizacji.
Zmieniony ( Środa, 11 Marzec 2015 13:10 )
 
Informacja dot. usług szkoleniowych w 2015r
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 26 Luty 2015 13:27

 Informacja o wszczęciu postępowania na realizację usług szkoleniowych w zakresie aktywnej integracji w 2015r.

Opis przedmiotu zamówienia.

Oferta wykonawcy.

Zmieniony ( Czwartek, 26 Luty 2015 14:08 )
 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 06 Marzec 2015 13:16
Wszystkich mieszkańców Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu zapraszamy w nowym roku do skorzystania z bezpłatnych, także anonimowych, konsultacji i porad psychologicznych, w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie.
 
 
Zmieniony ( Piątek, 06 Marzec 2015 13:20 )
 
oferta - świetlica 2015
Wpisany przez grabskit   
Środa, 25 Luty 2015 11:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu ponownie ogłasza konkurs ofert na realizację programów opiekuńczo-wychowawczych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wolbórz w 2015 r.
Zmieniony ( Środa, 25 Luty 2015 11:10 )
 
oferta - swietlica 2015
Wpisany przez grabskit   
Środa, 21 Styczeń 2015 00:00
Zmieniony ( Czwartek, 26 Luty 2015 14:53 )
 
rekrutacja Moja Szansa 2015
Wpisany przez grabskit   
Środa, 21 Styczeń 2015 08:01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu zaprasza na rekrutację do projektu systemowego "Moja Szansa" 2015
Zmieniony ( Wtorek, 27 Styczeń 2015 08:14 )
 
zaproszenie do składania ofert
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 02 Styczeń 2015 16:31

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie porad i konsultacji u Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych w Gminie Wolbórz na 2015r

Ogłoszenie

Opis zamówienia

Formularz zawodowy

Formularz ofert

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
"Moja szansa" 2014r. - zakończenie projektu
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 01 Czerwiec 2015 12:28

Zakończenie realizacji VII edycji projektu systemowego "Moja szansa" 2014r.

W dniu 30 grudnia 2014r odbyło się uroczyste zakończenie realizacji  VII edycji projektu systemowego  „Moja szansa”. W spotkaniu tym uczestniczyli: 13- ro Beneficjentów Ostatecznych projektu, Kierownik i kadra MOPS zaangażowana do pracy nad projektem. Na spotkaniu byli też obecni   przedstawiciele firmy, której w 2014r powierzono realizację szkoleń tj. Pani Joanna Cybulska i Pani Bogumiła Nowak   z firmy „Progres” z  Koluszek Uroczystość uświetnił swoją obecnością: Burmistrz Wolborza Pan Andrzej Jaros.

 

Zmieniony ( Poniedziałek, 01 Czerwiec 2015 12:42 )
Więcej…
 
Szkolenie „Operator koparko - ładowarki” - 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 09:20

W okresie od 21 października 2014r do 21 listopada 2014r odbyło się szkolenie pt. „Operator koparko - ładowarki”. Uczestniczyło w nim 2 M, szkolenie obejmowało 116 godzin teoretycznych i 86 godzin praktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Piotrkowie Trybunalskim, natomiast zajęcia praktyczne w Radomiu.

Szkolenie zakończyło się egzaminem na operatora koparko - ładowarek kl. III wszystkie typy.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in.:budowa koparko-ładowarek, napędy spalinowe, napędy hydrauliczne, technologia robót, bhp, dokumentacja techniczna.

Zmieniony ( Wtorek, 24 Luty 2015 09:27 )
 
Szkolenie „Opiekun osób starszych i dzieci" - 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 09:12

W okresie od 15 października 2014r do 11 grudnia 2014r odbyło się szkolenie pt. „Opiekun osób starszych i dzieci”. Skierowane było do 5 uczestniczek, w wymiarze 100 godzin teoretycznych i 100 godzin praktycznych. Zajęcia praktyczne dotyczące tematyki dziecięcej odbywały się w Przedszkolu w Wolborzu oraz w Piotrkowie Trybunalskim natomiast zajęcia dotyczące tematyki osób starszych w DPS w Raciborowicach. Tematy zajęć edukacyjnych to m.in.: fizjologia i psychologia starzenia się, opieka nad osobą starszą, potrzeby osób starszych a także kompetencje opiekuna dziecka, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, itp. Zastosuj

Zmieniony ( Wtorek, 24 Luty 2015 09:27 )
 
Szkolenie „Magazynier z obsługą wózka widłowego” - 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 09:16

W okresie od 15 października 2014r do 08 grudnia 2014r odbyło się szkolenie pt. „Magazynier z obsługą wózka widłowego”. Uczestniczyło w nim łącznie 4 uczestników, tj. 1 K i 3 M. Zajęcia teoretyczne obejmowały 84 godziny natomiast zajęcia praktyczne 26 godzin. W ramach szkolenia uczestnicy odbyli też zajęcia dotyczące bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach. Szkolenie zakończyło się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników szkolenia zezwolenia na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym.

Tematyka zajęć edukacyjnych to m.in.: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wiadomości o dozorze technicznym, zarządzanie magazynem, pojęcie towaru, produktu, dobra, wyposażenie magazynowe.

Zmieniony ( Wtorek, 24 Luty 2015 09:27 )
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3