Dziś jest r.

baner


Sprawozdanie z wycieczki 2015
Wpisany przez grabskit   
Sobota, 30 Maj 2015 09:21

Sprawozdanie z wycieczki w Góry Świętokrzyskie

W dniach 22-24 maja 2015 odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie, w której uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni Projektu „Moja Szansa” wraz z rodzinami i 3 opiekunami z MOPS, łącznie 21 osób. Wycieczka miała na celu wzmocnienie więzi rodzinnych oraz integrację rodzin.

Zmieniony ( Sobota, 30 Maj 2015 09:43 )
Więcej…
 
Informacja o wszczęciu postępowania postępowania dot. usług szkol. w 2015r
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Kwiecień 2015 17:23

Informacja o wszczęciu postępowania postępowania dot. usług szkol. w 2015r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie Przekracza kwoty 30 000 euro na realizację szkoleń:

a) Magazynier z obsługą wózka widłowego,

b) Kurs obsługi kasy fiskalnej, wag elektronicznych, terminali płatniczych i metkownic.

c) Kurs spawania tj, łukowe spawanie elektrodą otuloną - metoda 111.

Informacja o wszczęciu postępowania.

Opis przedmiotu zamówienia.

Oferta wykonawcy.

Zmieniony ( Poniedziałek, 20 Kwiecień 2015 17:36 )
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. Programu Opiekuńczo Wychowawczego w 2015r
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 20 Marzec 2015 13:33
Informujemy, że w wyniku zakończenia prowadzonego postępowania w sprawie realizacji programów opiekuńczo-wychowawczych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wolbórz w 2015 roku zostały wybrane dwie oferty: ze Szkoły Podstawowej w Komornikach, pt.: „Bajkowy świat” oraz ze Szkoły Podstawowej w Wolborzu, pt.: „Wiosenne przebudzenie”.
 
Informacje dot. Karty Dużej Rodziny
Wpisany przez grabskit   
Środa, 18 Marzec 2015 11:34

ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Informacja na temat zasad przyznawania Karty Dużej Rodziny  [.....]

Zmieniony ( Środa, 18 Marzec 2015 11:41 )
Więcej…
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania dot. usług szkol. w 2015r
Wpisany przez grabskit   
Środa, 11 Marzec 2015 13:07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie Przekracza kwoty 30 000 euro na realizację szkoleń:
a) warsztaty indywidualne i grupowe z psychologiem,
b) warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym.

W terminie do złożenia ofert wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia tj. do dnia 9 marca 2015r, do godz. 12.00 wpłynęła jedna oferta od firmy Centrum Progres w Koluszkach. Oferta została przygotowana prawidłowo, spełniła wszystkie warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia i została przyjęta do realizacji.
Zmieniony ( Środa, 11 Marzec 2015 13:10 )
 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 06 Marzec 2015 13:16
Wszystkich mieszkańców Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu zapraszamy w nowym roku do skorzystania z bezpłatnych, także anonimowych, konsultacji i porad psychologicznych, w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie.
 
 
Zmieniony ( Piątek, 06 Marzec 2015 13:20 )
 
Informacja dot. usług szkoleniowych w 2015r
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 26 Luty 2015 13:27

 Informacja o wszczęciu postępowania na realizację usług szkoleniowych w zakresie aktywnej integracji w 2015r.

Opis przedmiotu zamówienia.

Oferta wykonawcy.

Zmieniony ( Czwartek, 26 Luty 2015 14:08 )
 
rekrutacja Moja Szansa 2015
Wpisany przez grabskit   
Środa, 21 Styczeń 2015 08:01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu zaprasza na rekrutację do projektu systemowego "Moja Szansa" 2015
Zmieniony ( Wtorek, 27 Styczeń 2015 08:14 )
 
zaproszenie do składania ofert
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 02 Styczeń 2015 16:31

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie porad i konsultacji u Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych w Gminie Wolbórz na 2015r

Ogłoszenie

Opis zamówienia

Formularz zawodowy

Formularz ofert

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
Szkolenie „Operator koparko - ładowarki” - 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 09:20

W okresie od 21 października 2014r do 21 listopada 2014r odbyło się szkolenie pt. „Operator koparko - ładowarki”. Uczestniczyło w nim 2 M, szkolenie obejmowało 116 godzin teoretycznych i 86 godzin praktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Piotrkowie Trybunalskim, natomiast zajęcia praktyczne w Radomiu.

Szkolenie zakończyło się egzaminem na operatora koparko - ładowarek kl. III wszystkie typy.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in.:budowa koparko-ładowarek, napędy spalinowe, napędy hydrauliczne, technologia robót, bhp, dokumentacja techniczna.

Zmieniony ( Wtorek, 24 Luty 2015 09:27 )
 
Szkolenie „Opiekun osób starszych i dzieci" - 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 09:12

W okresie od 15 października 2014r do 11 grudnia 2014r odbyło się szkolenie pt. „Opiekun osób starszych i dzieci”. Skierowane było do 5 uczestniczek, w wymiarze 100 godzin teoretycznych i 100 godzin praktycznych. Zajęcia praktyczne dotyczące tematyki dziecięcej odbywały się w Przedszkolu w Wolborzu oraz w Piotrkowie Trybunalskim natomiast zajęcia dotyczące tematyki osób starszych w DPS w Raciborowicach. Tematy zajęć edukacyjnych to m.in.: fizjologia i psychologia starzenia się, opieka nad osobą starszą, potrzeby osób starszych a także kompetencje opiekuna dziecka, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, itp. Zastosuj

Zmieniony ( Wtorek, 24 Luty 2015 09:27 )
 
Szkolenie „Magazynier z obsługą wózka widłowego” - 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 09:16

W okresie od 15 października 2014r do 08 grudnia 2014r odbyło się szkolenie pt. „Magazynier z obsługą wózka widłowego”. Uczestniczyło w nim łącznie 4 uczestników, tj. 1 K i 3 M. Zajęcia teoretyczne obejmowały 84 godziny natomiast zajęcia praktyczne 26 godzin. W ramach szkolenia uczestnicy odbyli też zajęcia dotyczące bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach. Szkolenie zakończyło się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników szkolenia zezwolenia na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym.

Tematyka zajęć edukacyjnych to m.in.: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków, wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wiadomości o dozorze technicznym, zarządzanie magazynem, pojęcie towaru, produktu, dobra, wyposażenie magazynowe.

Zmieniony ( Wtorek, 24 Luty 2015 09:27 )
 
Szkolenie „Magazynier” - 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 09:17

W okresie od 10 listopada 2014r do 08 grudnia 2014r odbywało się szkolenie „Magazynier”. Skierowane było do 1 K i 1 M, obejmowało 43 godziny zajęć. Szkolenie odbywało się w Piotrkowie Trybunalskim. Główna tematyka kursu to: zarządzanie magazynem, zasady inwentaryzacji w magazynach, rodzaje kodów, systemy kodowania, praktyczna obsługa komputerowego programu magazynowego.

Zmieniony ( Wtorek, 24 Luty 2015 09:27 )
 
Kurs komputerowy Moja Szansa 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 00:00

W okresie od 11.08.2014 r. do 20.08.2014  r. w ramach projektu „Moja szansa” odbył się kurs komputerowy. Zajęcia w wymiarze 50h skierowane były do 13 ( 7 K i 6 M) uczestników projektu.  Uczestnicy korzystali z sali komputerowej Organizatora szkolenia Centrum „Progres” w Koluszkach.

 Tematyka kursu to min.

 -        podstawowa obsługa programu Microsoft Word 2007 w tym tworzenie i formatowanie tekstu,

-        podstawowa obsługa Microsoft Excel 2007 korzystanie z arkusza kalkulacyjnego,

-        korzystanie z przeglądarek i wyszukiwarek internetowych oraz poczty e-mail.


 

Zmieniony ( Wtorek, 24 Luty 2015 09:10 )
 
Informacja
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 23 Styczeń 2014 12:57

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na obsługę informatyczną dla MOPS Wolbórz.

 
Szkolenia zawodowe 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 15 Wrzesień 2014 13:15
Informacja o wszczęciu postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r.
Zmieniony ( Poniedziałek, 15 Wrzesień 2014 13:23 )
 
WYCIECZKA 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 28 Lipiec 2014 06:18

Sprawozdanie z wycieczki


 

Zmieniony ( Poniedziałek, 15 Wrzesień 2014 19:48 )
 
WARSZTATY RODZINNE
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 18 Lipiec 2014 06:11

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie od 15.07.2014r. do 24.07.2014r. Uczestnicy projektu „Moja szansa” wzięli udział w warsztatach rodzinnych prowadzonych przez psychologa. Zajęcia grupowe obejmowały 30 godzin. Celem warsztatów jest wzmocnienie i nabycie przez rodziców nowych, prawidłowych umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia były prowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 7.
Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:36 )
 
ZAJĘCIA GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 14 Lipiec 2014 06:12
W ramach projektu „Moja szansa” od dnia 10.07.2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 7 odbywają się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. W ramach zajęć przewidzianych na 24 godziny bierze udział 7 kobiet i 6 mężczyzn - Beneficjenci projektu. Uczestnicy poznają zasady sprawnego funkcjonowania na gruncie zawodowym w środowisku rodzinnym i lokalnym.
Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:38 )
 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 14 Lipiec 2014 06:12

 

Od 10.07.2014r. Beneficjenci projektu pt. „Moja szansa” mają okazję skonsultować się z doradcą zawodowym w ramach zajęć indywidualnych. Dla każdego z Uczestników zostały przewidziane 2 spotkania po 1 godzinie. Konsultacje odbywają się na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu przy ul. Sportowej 7. Założeniem spotkań z doradcą zawodowym jest rozszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych.


Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:37 )
 
ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 07 Lipiec 2014 06:02

 W okresie od 24.06.2014r. do 03.07.2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu przy ul. Sportowej 7 odbyły się grupowe zajęcia z psychologiem. Zostały skierowane do 13 Beneficjentów „Moja szansa”, w tym do 7 kobiet i 6 mężczyzn.

Zajęcia w wymiarze 35 godzin mają na celu wzmocnienie więzi, a także podniesienie wiedzy i potencjału społeczno-zawodowego przyczyniającego się do powrotu Uczestników na rynek pracy.

 

Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:40 )
 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 28 Lipiec 2014 06:09

 

W terminie od 24.06.2014r. do 24.07.2014r. miały miejsce indywidualne zajęcia z psychologiem, w których wzięło udział 13 Beneficjentów projektu pt. „Moja szansa”. Zajęcia odbyły się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu, ul. Sportowa 7 w wymiarze 26 godzin, w tym 4 spotkania indywidualne po 1 godzinie dla każdego Uczestnika. Do głównych celów indywidualnych spotkań z psychologiem należało przywrócenie poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności.


Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:39 )
 
Informacja o wynikach postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r.
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:26

Informacja o wynikach postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r. w działaniu projektu Moja Szansa 2014

Wyniki postępowania

Zmieniony ( Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:36 )
 
Ogłoszenie o wyborze wypoczynku dla dzieci dysfunkcyjnych
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:09
Ogłoszenie o Wynikach postępowania
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie wypoczynku letniego dla grupy 12 dzieci i młodzieży, z terenu gminy Wolbórz, z rodzin dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem programu profilaktyki i socjoterapii.

Ogłoszenie Wyników

Zmieniony ( Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:23 )
 
Informacja o wszczęciu postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r.
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 27 Maj 2014 15:28

Informujemy , iż zostało wszczęte postępowanie, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu projektu systemowego " Moja Szansa 2014",
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji, w szczególności:
- warsztaty indywidualne i grupowe z psychologiem,
- warsztaty rodzinne,
- warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym,
- kurs komputerowy.          

Informacja o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz zamówienia

Zmieniony ( Wtorek, 27 Maj 2014 21:03 )
 
Zamówienie na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 27 Maj 2014 14:10
Zamówienie na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z uwzględnieniem programu profilaktyki uzależnień i socjoterapii.
Zmieniony ( Wtorek, 27 Maj 2014 21:03 )
 
Podpisanie kontraktów socjalnych
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 05 Maj 2014 12:21

Podpisanie kontraktów socjalnych

W dniu 28 kwietnia 2014r. zostały podpisane „kontrakty socjalne” z 13 uczestnikami projektu „Moja szansa” tj. 7 K i 6 M. Kontrakty te są umową pomiędzy pracownikiem socjalnym, a uczestnikiem projektu.

W ramach realizacji postanowień kontraktu socjalnego będą stosowane i finansowane zestawy instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mające doprowadzić do przywrócenia osób bezrobotnych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.
Zmieniony ( Poniedziałek, 05 Maj 2014 13:20 )
 
Zaproszenie na rekrutacje "Moja Szansa" 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 24 Marzec 2014 16:49
ZAPROSZENIE NA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MOJA SZANSA”, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIU 31.03.2014r
Zmieniony ( Poniedziałek, 05 Maj 2014 12:27 )
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3