Dziś jest r.

baner


rekrutacja Moja Szansa 2015
Wpisany przez grabskit   
Środa, 21 Styczeń 2015 08:01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu zaprasza na rekrutację do projektu systemowego "Moja Szansa" 2015
Zmieniony ( Wtorek, 27 Styczeń 2015 08:14 )
 
zaproszenie do składania ofert
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 02 Styczeń 2015 16:31

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie porad i konsultacji u Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych w Gminie Wolbórz na 2015r

Ogłoszenie

Opis zamówienia

Formularz zawodowy

Formularz ofert

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
Kurs komputerowy Moja Szansa 2015
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 20 Październik 2014 00:00

W okresie od 11.08.2014 r. do 20.08.2014  r. w ramach projektu „Moja szansa” odbył się kurs komputerowy. Zajęcia w wymiarze 50h skierowane były do 13 ( 7 K i 6 M) uczestników projektu.  Uczestnicy korzystali z sali komputerowej Organizatora szkolenia Centrum „Progres” w Koluszkach.

 Tematyka kursu to min.

 -        podstawowa obsługa programu Microsoft Word 2007 w tym tworzenie i formatowanie tekstu,

-        podstawowa obsługa Microsoft Excel 2007 korzystanie z arkusza kalkulacyjnego,

-        korzystanie z przeglądarek i wyszukiwarek internetowych oraz poczty e-mail.


 

Zmieniony ( Wtorek, 28 Październik 2014 20:59 )
 
Informacja
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 23 Styczeń 2014 12:57

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na obsługę informatyczną dla MOPS Wolbórz.

 
Szkolenia zawodowe 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 15 Wrzesień 2014 13:15
Informacja o wszczęciu postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r.
Zmieniony ( Poniedziałek, 15 Wrzesień 2014 13:23 )
 
WYCIECZKA 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 28 Lipiec 2014 06:18

Sprawozdanie z wycieczki


 

Zmieniony ( Poniedziałek, 15 Wrzesień 2014 19:48 )
 
WARSZTATY RODZINNE
Wpisany przez grabskit   
Piątek, 18 Lipiec 2014 06:11

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie od 15.07.2014r. do 24.07.2014r. Uczestnicy projektu „Moja szansa” wzięli udział w warsztatach rodzinnych prowadzonych przez psychologa. Zajęcia grupowe obejmowały 30 godzin. Celem warsztatów jest wzmocnienie i nabycie przez rodziców nowych, prawidłowych umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia były prowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 7.
Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:36 )
 
ZAJĘCIA GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 14 Lipiec 2014 06:12
W ramach projektu „Moja szansa” od dnia 10.07.2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 7 odbywają się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. W ramach zajęć przewidzianych na 24 godziny bierze udział 7 kobiet i 6 mężczyzn - Beneficjenci projektu. Uczestnicy poznają zasady sprawnego funkcjonowania na gruncie zawodowym w środowisku rodzinnym i lokalnym.
Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:38 )
 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 14 Lipiec 2014 06:12

 

Od 10.07.2014r. Beneficjenci projektu pt. „Moja szansa” mają okazję skonsultować się z doradcą zawodowym w ramach zajęć indywidualnych. Dla każdego z Uczestników zostały przewidziane 2 spotkania po 1 godzinie. Konsultacje odbywają się na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu przy ul. Sportowej 7. Założeniem spotkań z doradcą zawodowym jest rozszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych.


Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:37 )
 
ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 07 Lipiec 2014 06:02

 W okresie od 24.06.2014r. do 03.07.2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu przy ul. Sportowej 7 odbyły się grupowe zajęcia z psychologiem. Zostały skierowane do 13 Beneficjentów „Moja szansa”, w tym do 7 kobiet i 6 mężczyzn.

Zajęcia w wymiarze 35 godzin mają na celu wzmocnienie więzi, a także podniesienie wiedzy i potencjału społeczno-zawodowego przyczyniającego się do powrotu Uczestników na rynek pracy.

 

Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:40 )
 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 28 Lipiec 2014 06:09

 

W terminie od 24.06.2014r. do 24.07.2014r. miały miejsce indywidualne zajęcia z psychologiem, w których wzięło udział 13 Beneficjentów projektu pt. „Moja szansa”. Zajęcia odbyły się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu, ul. Sportowa 7 w wymiarze 26 godzin, w tym 4 spotkania indywidualne po 1 godzinie dla każdego Uczestnika. Do głównych celów indywidualnych spotkań z psychologiem należało przywrócenie poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności.


Zmieniony ( Czwartek, 31 Lipiec 2014 06:39 )
 
Informacja o wynikach postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r.
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:26

Informacja o wynikach postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r. w działaniu projektu Moja Szansa 2014

Wyniki postępowania

Zmieniony ( Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:36 )
 
Ogłoszenie o wyborze wypoczynku dla dzieci dysfunkcyjnych
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:09
Ogłoszenie o Wynikach postępowania
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie wypoczynku letniego dla grupy 12 dzieci i młodzieży, z terenu gminy Wolbórz, z rodzin dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem programu profilaktyki i socjoterapii.

Ogłoszenie Wyników

Zmieniony ( Wtorek, 17 Czerwiec 2014 20:23 )
 
Informacja o wszczęciu postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2014r.
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 27 Maj 2014 15:28

Informujemy , iż zostało wszczęte postępowanie, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu projektu systemowego " Moja Szansa 2014",
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji, w szczególności:
- warsztaty indywidualne i grupowe z psychologiem,
- warsztaty rodzinne,
- warsztaty indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym,
- kurs komputerowy.          

Informacja o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz zamówienia

Zmieniony ( Wtorek, 27 Maj 2014 21:03 )
 
Zamówienie na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Wpisany przez grabskit   
Wtorek, 27 Maj 2014 14:10
Zamówienie na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z uwzględnieniem programu profilaktyki uzależnień i socjoterapii.
Zmieniony ( Wtorek, 27 Maj 2014 21:03 )
 
Podpisanie kontraktów socjalnych
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 05 Maj 2014 12:21

Podpisanie kontraktów socjalnych

W dniu 28 kwietnia 2014r. zostały podpisane „kontrakty socjalne” z 13 uczestnikami projektu „Moja szansa” tj. 7 K i 6 M. Kontrakty te są umową pomiędzy pracownikiem socjalnym, a uczestnikiem projektu.

W ramach realizacji postanowień kontraktu socjalnego będą stosowane i finansowane zestawy instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mające doprowadzić do przywrócenia osób bezrobotnych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.
Zmieniony ( Poniedziałek, 05 Maj 2014 13:20 )
 
Zaproszenie na rekrutacje "Moja Szansa" 2014
Wpisany przez grabskit   
Poniedziałek, 24 Marzec 2014 16:49
ZAPROSZENIE NA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MOJA SZANSA”, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIU 31.03.2014r
Zmieniony ( Poniedziałek, 05 Maj 2014 12:27 )
 
„WSPÓLNE KOLĘDOWANIE”

W dniu 18 grudnia 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wolborzu odbyło się spotkanie wigilijne dla osób i dzieci niepełnosprawnych, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu. Na spotkanie zostało zaproszonych 45 dzieci  i  29 rodziców.

Więcej…
 
Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla świadczeniobiorców MOPS w Wolborzu.

Załącznik.


Informacja o wyniku postępowania.

 
Kurs kosmetyczny
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 12.11.2013r do 27.11.2013r odbywał się kurs „ Kosmetyczny”. Zajęcia odbywały się w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 16/18. Udział w nim wzięła 1 osoba, kurs obejmował 60 godzin zajęć.


Tematyka kursu to m.in.


 • specyfika pracy w gabinecie kosmetycznym,

 • budowa, funkcje i choroby skóry,

 • wizaż, makijaż,

 • manicure, pedicure z pomalowaniem,

 • pielęgnacja twarzy,

 • pielęgnacja dłoni.

Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:51 )
 
Kurs magazyniera i kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 14.10.2013r do 18.11.2013r odbywał się kurs „Magazyniera i kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego ”. Sam kurs magazyniera skierowany był do 3 uczestniczek w wymiarze 80 godzin a kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego do 1 uczestnika w wymiarze 80 godzin + 60 godzin. Zajęcia odbywały się w Tomaszowie Maz. przy ul. Barlickiego 4.


Tematyka kursu to m.in.


 • przepisy bhp i p. poż w magazynie – hurtowni,

 • odbiór towarów,

 • zasady poprawnego przechowywania towarów,

 • obsługa programu Subiekt do prowadzenia gospodarki magazynowej,

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,

 • budowa wózków,

 • praktyczna nauka jazdy.


Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:51 )
 
Kurs „Obsługa maszyn CNC z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie”
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 14.10.2013r do 22.10.2013r odbywał się kurs pt. „ Obsługa maszyn CNC z zakresu obrabiarek sterowanych numerycznie”. Zajęcia odbywały się w Łodzi, przy ul. Piłsudskiego 141/143. Skierowany był do 1 uczestnika i obejmował 50 godzin.


Tematyka kursu to m.in:


 • ogólne przepisy BHP dla danego stanowiska pracy,

 • podstawy i tworzenie programów obróbczych dla elementów frezowanych/tłoczonych,

 • zapoznanie się z budową, zasadą działania i obsługą frezarki/tokarki sterowanej numerycznie,

 • poznanie możliwości oprogramowania rodziny Siemens PLM Software – NX CAM.

Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:51 )
 
Kurs „kucharz małej gastronomii”
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 07.10.2013r do 25.10.2013r odbywał się kurs pt. „Kucharz małej gastronomii”. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Tomaszowie Maz., przy ul. Barlickiego 4 a zajęcia praktyczne również w Tomaszowie Maz., przy ul. PCK 2/4. Kurs skierowany był to 3 uczestniczek, i obejmował 120 godzin.


Tematyka kursu to m.in.:


 • zapoznanie się z przepisami BHP oraz minimum sanitarnego w gastronomii,

 • praktyczne wskazówki dotyczące receptur potraw, ich kalkulacji oraz zestawienia kosztów,

 • aranżacje potraw na stołach i sposoby ich ekspozycji,

 • wykształcenie umiejętności sporządzania potraw i sposobów ich podawania,

 • nabycie umiejętności stosowania zasady bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.


Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:50 )
 
Kurs „Pracownik biurowy”
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 07.10.2013r do 17.10.2013r odbywał się kurs pt. „ Pracownik biurowy”. Zajęcia odbywały się w Tomaszowie Maz., przy ul. Prez. I. Mościckiego 44 lok. 5. Kurs obejmował 70 godzin, uczestniczyła w nim jedna osoba.


Tematyka kursu to m.in.:


 • organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – przyjmowanie i obsługiwanie interesantów,

 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z ogólną działalnością jednostki,

 • zapewnienie przepływu informacji i dokumentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji,

 • redagowanie korespondencji biurowej w języku polskim,

 • stosowanie przepisów prawa w pracy zawodowej,

 • przechowywanie i archiwizowanie informacji,

 • obsługa urządzeń biurowych.

Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 15:51 )
 
Kurs „Monter systemów dociepleń termicznych obiektów budowlanych”
Wpisany przez grabskit   
Czwartek, 10 Październik 2013 00:00

W okresie od 01.10.2013r do 10.10.2013r odbywał się kurs pt. „ Monter systemów dociepleń termicznych obiektów budowlanych”. Zajęcia odbywały się na terenie powiatu tomaszowskiego. Skierowany był do 1 uczestnika i obejmował 60 godzin.


 

Tematyka kursu to m.in.:


 • ocena efektywności termomodernizacji,

 • wymogi audytu energetycznego,

 • nowoczesne materiały i systemy termoizolacji zewnętrznej/wewnętrznej,

 • montaż rusztowań do zewnętrznych prac dociepleniowych,

 • materiały i technologia dociepleń metodą BSO,

 • techniki wykonywania elewacji cienkowarstwowych.

Zmieniony ( Wtorek, 11 Marzec 2014 16:01 )
 
Kurs obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera

W okresie od 30.09.2013r do 04.10.2013r odbył się kurs "Obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera", w którym uczestniczyły 2 Beneficjentki Ostateczne projektu "Moja szansa". Kurs w wymiarze 40 godzin odbywał się w Moszczenicy przy ul. Dworcowej 16 a.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usług:

Więcej…
 
Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania na realizację usług szkoleniowych w 2013 r.

Załącznik.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2