| MOPS | KOM-WOL | MOK | Biblioteka | Centrum Pożarnicze | Orlik | Rozkład jazdy BUS

--Informujemy, że Urząd Miejski w Wolborzu w każdy poniedziałek czynny jest w godz. 9.00 – 17.00.
Rezerwaty przyrody Drukuj

Rezerwat przyrody "CZARNY ŁUG"
Położony jest we wschodniej części gminy Wolbórz w kierunku wschodnim od wsi Młoszów. Zajmuje powierzchnię tylko 2,46 ha. Ten torfowiskowy rezerwat powstał w 1996 roku, aby zachować torfowisko wysokie typu atlantyckiego ze stanowiskami bagnicy torfowej. Las stanowiący otulinę rezerwatu w przeszłości użytkowany był systemem zrębowym ze sztucznym nasadzeniem sosny. W drzewostanie dominuje sosna i brzoza - gatunki młode mieszczące się w granicach 30 - 90 lat. Flora rezerwatu liczy 50 gatunków roślin naczyniowych i około 15 gatunków mszaków. Dominują rośliny torfowiskowe, wśród których jest kilka gatunków chronionych i rzadkich, do których zaliczyć należy: bagnicę torfową, turzycę bagienną, rosiczkę okrągłolistną, kruszynę zwyczajną czy bagno zwyczajne.

Powiększ zdjęcie.
Powiększ zdjęcie.
Powiększ zdjęcie.

Rezerwat przyrody "Jodły LUBIASZÓW"
Położony w południowej części gminy w pobliżu miejscowości Lubiaszów. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 202,4 ha. Utworzony został w 1958 roku w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego z dużym udziałem jodły, która stanowi pozostałość lasu pierwotnego na Wyżynie Łódzkiej z licznymi roślinami objętymi ochroną gatunkową. Ochronie podlega najlepiej zachowany w tej części Polski obszar roślinności leśnej zróżnicowany na cztery typy fitocenoz: grąd typowy, grąd jodłowy, świetlista dąbrowa i dębowo-jodłowy bór mieszany, z czego najważniejszy jest tak zwany "czarny las", czyli grąd jodłowy (w pobliżu przebiega północna granica jodły). W rezerwacie występują stare drzewostany jodły w wieku 150 lat o wysokości ponad 35 m, grupa modrzewia polskiego w wieku 140 lat o wysokości 40 m oraz 200-letnie dęby. Wszystkie z tych drzew spełniają kryteria pomników przyrody. Flora naczyniowa rezerwatu liczy około 350 gatunków w tym dębowo-jodłowy gatunków roślin chronionych. Zalicza się do nich między innymi: bluszcz pospolity, kopytnik, lilia złotogłów, barwinek pospolity, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, pluskwica europejska, wawrzynek wilczełyko, storczyki i widlaki. Przez rezerwat przepływa niewielki strumyk. Cały ekosystem rezerwatu jest cennym terenem badań nad ekologią biocenoz leśnych oraz rolą w środowisku licznych gatunków zielnych. W rezerwacie znajduje się mogiła rozstrzelanych w czasie II wojny światowej.

Powiększ zdjęcie.
Powiększ zdjęcie.
Powiększ zdjęcie.

Rezerwat przyrody "DĘBY W MESZCZACH"
Jest to rezerwat leśny położony w w południowo-zachodniej części gminy , na zachód od wsi Proszenie. Jego powierzchnia wynosi 39,15 ha. Utworzony został w 1989 roku w celu ochrony starodrzewu dębowego pochodzenia naturalnego w zespołach o charakterze grądu i boru mieszanego. W rezerwacie rośnie ponad 100 dębów szypułkowych, których obwód wynosi od 2,5 do 3,8 m , a wysokość od 25 do 35 m. Dęby mają od 150 do 260 lat. W skład drzewostanu wchodzi również sosna (w wieku od 120 do 140 lat), świerk, grab, jodła, osika, brzoza, a także dzika jabłoń, dzika grusza, jarzębina. W rezerwacie spotkać można wszystkie gatunki roślin pospolitych w lasach liściastych i borach iglastych Polski środkowej oraz kilka gatunków mniej pospolitych takich jak: jarzmianka większa, wyka leśna, gwiazdnica długolistna, trzcinnik owłosiony, turzyca cienista i kupkówka Aschersona. Z gatunków chronionych wymienić można widłaka jałowcowatego, lilię złotogłów, listerę jajowatą, wawrzynka wilczełyko, podkolana zielonkawego, kruszynę pospolitą, pierwiosnkę lekarską, kalinę koralową, kopytnika pospolitego i konwalię majową.

Powiększ zdjęcie.
Powiększ zdjęcie.
Powiększ zdjęcie.

POMNIKI PRZYRODY
Trzydzieści dębów szypułkowych o obwodzie pni 150-350 cm położonych w oddziale 28 Leśnictwa Meszcze Nadleśnictwo Piotrków Tryb.
Aleja składająca się z z 21 lip o przeciętnym obwodzie pni wynoszącym 300 cm , położona przy drodze obok pałacu w miejscowości Wolbórz.
Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 370 cm i sosna pospolita o obwodzie pnia 175 cm ,położone w oddziale 41 Leśnictwa Meszcze.
Platan klonolistny o obwodzie pnia 550 cm, lipa drobnolistna o obwodzie pnia 320 cm, topola kanadyjska o obwodzie pnia 545 cm i jesion wyniosły o obwodzie pnia 315 cm , położone w parku we wsi Lubiatów na terenie parku dworskiego.

Agroturystyka Zalew Sulejowski Szlaki turystyczne Ścieżka rowerowa Noclegi i gastronomia

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym tygodniu1699
W tym miesiącu3609
Wszystkie331324